Revolution Slider Error: Slider with alias church not found.
Maybe you mean: 'doctor' or 'transport' or 'transport1'
سایتهای علمی ، آموزشی

سایتهای علمی , آموزشی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی , دانشگاه آزاد اسلامی , دانشگاههای دولتی , دانشگاه تربیت معلم  , دانشگاه جامع علمی کاربردی  , مراکز آموزش زبان انگلیسی  , آموزشگاههای علمی , موسسه آموزش زبان , آموزشگاه های زبان , دانشگاه تربیت مدرس , دانشگاه علامه طباطبایی , مراکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای , مراکز فنی حرفه ای ,

 

 مراکز و سایتهای علمی ، آموزشی
مرکز شماره یک تهران
مرکز شماره دو (شهید سهی ) تهران
مرکز شماره چهار تهران(ویژه برادارن)
مرکزشماره ۴ تهران پروین اعتصامی
مرکز شماره پنج تهران
مرکز شماره شش تهران(کهریزک)
مرکز شماره هفت تهران(ویژه آموزش رانندگی)
مرکز شماره هشت تهران (زعفرانیه)
مرکزشماره نه تهران(مشیریه)
مرکز شماره ده پیشوای ورامین
مرکز شماره یازده دماوند
مرکز شماره سیزده تهران (ویژه خواهران)
مرکز شماره چهارده اسلامشهر (ویژه خواهران)
مرکز شماره پانزده اسلامشهر(ویژه برادران)
مرکز شماره شانزده پاکدشت
مرکز شماره هفده شهرری
مرکز شماره هجده تهران(ویژه تخصصی مکانیک)
مرکز شماره نوزده شهریار
مرکز شماره بیست رباط کریم
مرکز شماره بیست و یک اقدسیه
مرکز شماره بیست و دو دماوند(خواهران)
مرکز شماره بیست و پنج ورامین(قرچک)
مرکز شماره سی پردیس
مرکز شماره بیست و شش فیروزکوه
مرکز شماره بیست و هشت بهارستان
مرکز شماره بیست و نه قدس
مرکز جوار دانشگاهی مهارت های پیشرفته