آیا ۳۰ اسفند تعطیل است؟

بخشنامه اخیر وزارت کار اشاره به قانونی دارد که طبق آن روز ۳۰ اسفند ماه تعطیل است.

فوریه 22, 2017
2086033 758

آیا ۳۰ اسفند تعطیل است؟

تعطیلی ۳۰ اسفند ۹۵ , سی ام اسفند ۹۵ , تعطیلی سی ام اسفند