تهران فقیرترین استان در منابع آب تجدیدپذیر

سرانه منابع آب تجدیدپذیر در تهران برای هر فرد به ۲۱۵ مترمکعب در سال رسیده که با توجه به وسعت کم تهران و تمرکز جمعیت زیاد آن، این منطقه رتبه‌های نخست فقر منابع آب تجدیدپذیر را در کشور به خود اختصاص داده است.

به‌گزارش ایسنا، هم اکنون در کشوری همچون سوئد با حجم بارندگی ۱۲۰۰ میلیمتر شاهد سرانه مصرف ۱۷۷ لیتر در شبانه روز برای هر نفر هستیم، ولی این رقم در ایران به  به ۲۳۰ لیتر و در تهران نیز به بیش از ۳۰۰ لیتر در شبانه‌روز می‌رسد.

همچنین می‌توان به این مساله نیز اشاره کرد که تا دهه چهل سرانه منابع آب تجدیدپذیر برای هر ایرانی به ۷۰۰۰ مترمکعب نیز می‌رسید ولی این رقم امروزه به ۱۷۰۰ مترمکعب در سال و در مناطقی از کشور همچون تهران به ۲۱۵ مترمکعب نیز رسیده است که با نگاهی دقیق تر به این مساله می‌توان از آن به عنوان یک بحران جدی در کشور یاد کرد.

این شرایط در حالی است که متوسط بارندگی کشور در طی ده سال اخیر از ۲۵۰ میلی‌متر به رقم ۲۰۴ میلی‌متر تنزل پیدا کرده و  با وجود اینکه امروزه در کشور با بحران خشکسالی روبه رو هستیم ولی صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف آب به خوبی در مصارف شهری، روستایی و کشاورزی دیده نمی‌شود.

در ۱۵ سال گذشته مصرف بی رویه آب های تجدیدپذیر کشور، بیلان منفی ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی را در این زمینه به همراه داشته و این بیلان در سطح استان تهران سالیانه منفی ۱۵۰ میلیون مترمکعب است که اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی تنها توانسته ۱۵ تا ۲۰ درصد از این بیلان منفی بکاهد.

در حال حاضر۱۳ هزار حلقه چاه مجاز و ۳۲ هزار حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان تهرن وجود دارد، اما ۹۰ درصد آب برداشتی استان از چاه های مجاز است بر این اساس، اضافه برداشت عمده آب از چاه های مجاز انجام می شود بر همین اسا وزارت نیرو برنامه‌هایی را در نظر گرفته به‌طوری‌که میانگین تعدیل در نظر گرفته شده برای چاه های مجاز استان ۲۸ درصد تعیین شده است.

در کل باید اینگونه گفت که در شرایط فعلی وضعیت منابع آب‌های تجدیدپذیر کشور در شرایط مساعدی قرار ندارد و در این بین استان تهران با توجه به تمرکز جمعیت وضعیت وخیم‌تری را تجربه می‌کند لذا در اینشرایط انتظار می‌رود که دولت توجه بیشتری به این مهم داشته باشد.

فوریه 21, 2017
mpLnd0901 1

تهران فقیرترین استان در منابع آب تجدیدپذیر

سرانه منابع آب تجدیدپذیر در تهران برای هر فرد به ۲۱۵ مترمکعب در سال رسیده که با توجه به وسعت کم تهران و تمرکز جمعیت زیاد آن، این منطقه رتبه‌های نخست فقر منابع آب تجدیدپذیر را در کشور به خود اختصاص داده است.