۲۰ فروردین ماه روز ملی شدن فناوری هسته ایی مبارک باد .

حضرت ایت الله خامنه ای (مدظله) : «این دستاورد ـ فناوری هسته ای ـ متعلق به همه ملت است و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود این فناوری و حق بزرگ را از ملت ایران سلب کند».
آوریل 9, 2017
thumb2 436948

روز ملی شدن فناوری هسته ایی

۲۰ فروردین ماه روز ملی شدن فناوری هسته ایی