بانک ملت

افتخارات ملی و بین المللی

افتخارات ملی و بین المللی

- تقدیر رییس جمهور اسبق کشور از بانک ملت
- کسب مقام برتر در بانک های تجاری کشور
- دریافت گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ از موسسه بین المللی Moody
- کسب مقام نخست در بین بانک های دولتی در طرح ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی بانک های دولتی در سال ۱۳۸۲
- کسب مقام برتر در سال ۲۰۰۰ از سوی موسسه بین المللی The Banker
- کسب مقام برتر در سال ۲۰۰۲ از سوی موسسه بین المللی The Banker
- تقدیر وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت در سال ۱۳۸۵
- تقدیر وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از بانک ملت در سال ۱۳۸۷
- تنها بانک برگزیده در ردیف پنج سازمان برتر در زمینه ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، سال ۱۳۸۹
- تقدیر وزیر وقت بازرگانی از بانک ملت در راستای طرح خرید گندم
- کسب رتبه ششم صد شرکت برتر در سال مالی ۱۳۹۲
- کسب عنوان سازمان برتر در حوزه فناوری و مدیریت سلامت اداری کشور، سال ۱۳۹۳
- کسب تندیس زرین برند محبوب در سال ۱۳۹۳
- دریافت تندیس صداقت در حوزه بانکداری الکترونیک، سال ۱۳۹۳
- کسب عنوان کارآفرین برتر در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی، سال ۱۳۹۳
- کسب تقدیرنامه چهار ستاره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال ۱۳۹۳
- کسب تندیس زرین برند محبوب در حوزه خدمات الکترونیکی در سال ۱۳۹۴
- کسب تندیس زرین برند محبوب در حوزه خدمات بانکی در سال ۱۳۹۴
- کسب تندیس زرین محبوب ترین بانک ایران در سال ۱۳۹۵ به انتخاب پنجاه هزار مشتری شبکه بانکی
- کسب تندیس برترین خدمات الکترونیکی در سال ۱۳۹۵ به انتخاب پنجاه هزار مشتری شبکه بانکی
مارس 18, 2018
بانک ملت

بانک ملت

بانک ملت : افتخارات ملی و بین المللی - تقدیر رییس جمهور اسبق کشور از بانک ملت - کسب مقام برتر در بانک های تجاری کشور - دریافت گواهینامه ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰